Börja använda Nyckeltal.nu

Nu erbjuder vi förvaltningar att använda endast den grundläggande delen helt kostnadsfritt!

Den grundläggande nivån innefattar tre viktiga nyckeltal som tagits fram genom diskussion i projektet: totalkostnad för kyrkogårdsverksamhet, areal kyrkogårdsmark och antal gravar.

Totalkostnad per kvadratmeter och totalkostnad per grav säger något om hur väl förvaltningen disponerar kostnaderna i förhållande till ytan och antal gravar. Gravtätheten anges som antal gravar per kvadratmeter och säger något om hur skötselkrävande förvaltningens kyrkogårdar är. Med dessa tre nyckeltal som grund kan man göra mer rättvisande jämförelser mellan förvaltningar och det går även att styra förvaltningen till en mer effektiv verksamhet.


För att börja använda Nyckeltal.nu redan idag, ange era uppgifter nedan:

Förnamn och efternamn

Du måste fylla i alla fält Klicka i rutan för att verifiera att du inte är en robot!
Stäng